Het Koor CantΛnimus

Het Koor CantΛnimus is een gemengd koor met 23 avontuurlijke zangers en zangeressen uit de regio Arnhem-Nijmegen. Het staat onder leiding van dirigent en componist Caspar van der Vinne, die het koor ook begeleidt op de piano. 

Het koor is in 2009 opgericht door de Stichting CantΛnimus. Met de koorleden is afgesproken dat het koor tien jaar zou bestaan. In juni 2019 waren die tien jaren voorbij. Het koor beperkt zich nu tot de jaarlijkse uitvoeringen rond Allerzielen van het programma Stem en Stilte, met het Requiem veur mien Moe van Caspar Aldert als centrale werk.


Tot 2009 had de Stichting CantΛnimus louter kortlopende activiteiten op projectbasis georganiseerd. Caspar van der Vinne verwoordde de reden van de oprichting van een vast koor als volgt:

"In de afgelopen twee jaar hebben we heel veel leuke projecten vorm gegeven. Vele daarvan voldeden aan mijn verwachtingen en leverden ook enthousiaste reacties van deelnemers en toehoorders.

Bij een aantal projecten had ik echter het idee dat we nog verder hadden kunnen reiken. De muzikale horizon ligt volgens mij nog veel verder dan wij tot nu toe hebben kunnen zien...........  Verder reiken betekent voor mij: ontwikkelen, stap voor stap verder komen, steeds meer samen koor worden...... De projectvorm is hiervoor niet de meest ideale vorm, zo is mij gebleken" (Caspar van der Vinne mei 2009)
 

Zwermen

Het koor werkt op basis van de methodiek die Caspar van der Vinne in de loop van zijn rijke muzikale loopbaan heeft ontwikkeld. Die methodiek heeft als eerste uitgangspunt dat in iedere toon een beweging zit. In de tweede plaats gaat het er dan om dat de koorleden die beweging niet als individu proberen te zoeken, maar als collectief; zoals een zwerm vogels, schijnbaar zonder leider, als collectief door de lucht zijn weg vindt. Daar is optimale attentie voor nodig; niet alleen voor de toon en voor de beweging die deze van je vraagt; niet alleen voor de dirigent en de begeleiding, maar vooral ook voor elkaar. De koorleden moeten leren om elkaar intuïtief te volgen.

Breed repertoire

In haar actieve periode ontwikkelde het koor een breed en zeer gevarieerd repertoire. Caspar van der Vinne wilde daarmee het 'intuïtief volgen' stimuleren. Het koor moest voortdurend klaar staan voor verschillende muziekstijlen met verschillende bewegingen in de toon. Of de koorleden het wilden of niet; ze werden zo welhaast gedwongen om goed op elkaar af te stemmen. Daarom zong het koor Bach, Purcell, Schubert, Mozart, Rossini, maar ook Ramses Shaffy, Leonard Cohen en Andrea Bocelli. En niet te vergeten het werk van de dirigent zelf. Eigentijds, toegankelijk, doorleefd, zonder loze franje op zoek naar de essentie. En daarom ‘straight to the heart’.  

 

voorafgaand aan een uitvoering van Stem en Stilte