Caspar

Enkele van mijn observaties en overwegingen van de afgelopen jaren vindt u hiernaast. In 1998 ben ik begonnen met het componeren van liederen. Dit heeft mij naast tal van liederen ook veel inzicht gegeven in het proces van componeren en in het steeds beter begrijpen van de grote componisten. 


Ik was oprichter en dirigent van Het Koor La Loba. Een vrouwenkoor waarmee ik pionierde en één en ander heb ontwikkeld. Uitgangspunt was: Als je niet kan zingen kan je nog wel boeien. In dit project van 10 jaar, dat inmiddels beëindigd is, was dit koor als zingend collectief een fenomeen geworden.

Verder ben ik sinds 1997 15 jaar lang artistiek leider geweest van de, mede door mij opgerichte, stichting Projectkoor Gelderland. Met deze stichting voerde ik veelal projecten uit voor groot koor, zoals het Requiem van Mozart, de Messe Solenelle van Rossini en het Stabat Mater van Dvorak.

Momenteel ben ik - onder andere - muzikaal leider van CantΛnimus.

De laatste jaren heb ik mij intensief bezig gehouden met het doorgronden van mijn muzikaliteit en hieruit is een geheel eigen methodiek ontwikkeld voor koorscholing en stemvorming. Uitgangspunt hierbij is mijn diepe geloof dat iedereen kan zingen, dat zingen simpel is, mits de juiste instrumenten geleverd worden. Leidraad was de muziek en haar beweging.


Hoewel ik mij realiseer dat muziek en computer ver uit elkaar lijken te liggen, maak ik sinds 2000 studiemateriaal voor koren en dat doe ik met behulp van de computer. Hierop staan de partijen voor koorleden die op deze manier op een buitengewone prettige en muzikale wijze thuis hun partij kunnen studeren. Achter dit studiemateriaal zit een hele filosofie die alles te maken heeft met mijn bovengenoemde doorgronden van muziek en mijn muzikaliteit. Resultaten met dit studiemateriaal zijn bijzonder goed. Gekscherend noem ik mijn studiemateriaal ook wel het digitaal opleuken van de gortdroge korenvelden. 

Deze en andere overwegingen, gaven in 2009 de aanzet tot het tienjarige koorproject met de Stichting CantΛnimus.