CD's bestellen


CD's 'Stem en Stilte' en 'Kerstliederen'

De CD's kosten €15,-- per stuk (inclusief verzendkosten).

U kunt ze bestellen door het bedrag voor het aantal te ontvangen CD’s te storten op ons rekeningnummer: " NL38 RABO 0136 6391 00 " Rabobank Arnhem t.n.v. Stichting CantAnimus.

Tevens stuurt u een mail naar info@cantanimus.nl, waarin u aangeeft dat u het bedrag heeft overgemaakt en waarin u het volgende vermeldt:

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor deze transactie. Ze blijven bewaard in het elektronische banksysteem van de RABO-bank (digitale afschrift), maar verder bewaart of gebruikt Stichting CantAnimus deze gegevens niet.