Na het koor

Loslaten, verzorgen en weer oppakken: CantAnimus 2.0

In 2009 is Het Koor CantAnimus opgericht als project voor 7 jaar. Later hebben we daar 10 jaar van gemaakt. In juni 2019 heeft het koor haar voornaamste activiteiten beëindigd.  

Maar het zou zonde zijn om wat we hebben bereikt te laten vervliegen. Daarom zal Het Koor CantAnimus in ieder geval jaarlijks nog bij elkaar komen om de uitvoeringen van het programma Stem en Stilte rond Allerzielen voort te zetten. 

En verder zal de Stichting CantAnimus in januari 2020 (tot en met juni) een cursus Stemtraining en Muzische vorming organiseren (zie pagina Projecten). 

In januari 2021 start vervolgens een nieuw koorproject met o.a. koorwerken uit opera’s en een jaar later, in januari 2022, ziet een herboren koor het levenslicht: Het Koor CantAnimus 2.0.

Volg de ontwikkelingen op deze website.