Na het koor

Loslaten, verzorgen en weer oppakken: CantAnimus 2.0

In 2009 is Het Koor CantAnimus opgericht als project voor 7 jaar. Later hebben we daar 10 jaar van gemaakt. Dit seizoen is het laatste jaar van dat decennium. Het Koor CantAnimus in zijn huidige vorm houdt er dus mee op. 

Maar het zou zonde zijn om wat we hebben bereikt te laten vervliegen. Daarom zal Het Koor CantAnimus in ieder geval jaarlijks nog bij elkaar komen om de uitvoeringen van het programma Stem en Stilte rond Allerzielen voort te zetten. 

En verder zal de Stichting CantAnimus in januari 2020 (tot en met juni) een cursus Stemvorming, Koorscholing en Muzische vorming organiseren. Voor iedere geïnteresseerde koorzanger.

In januari 2021 start vervolgens een nieuw koorproject met o.a. koorwerken uit opera’s en een jaar later, in januari 2022, ziet een herboren koor het levenslicht: Het Koor CantAnimus 2.0.

Volg de ontwikkelingen op deze website.