Het koor CantΛnimae

Eerste vlucht van een nieuw koor

Je kunt nog meevliegen!

In februari 2022 heeft de Stichting CantΛnimus een nieuw koor het levenslicht laten zien: het koor CantΛnimae. Dit koor staat vanzelfsprekend weer onder muzikale leiding van Caspar van der Vinne.
Het eerste project van het koor CantΛnimae mikt op een concert in juni 2022. Of dat gaat lukken is vooral afhankelijk van eventuele coronamaatregelen in juni of op de weg daarheen. Precieze datum en locatie zijn nog niet vastgelegd.
Het repertoire van het koor is klassiek en tegelijkertijd vernieuwend in de uitvoeringspraktijk. In het eerste project wordt gewerkt aan verschillende a-capella koorstukken waaronder In pace van Josquin Deprez, Veni Jesu van Luigi Cherubini, Jubilate Deo van Orlando di Lasso en een aantal hedendaagse composities van Caspar Aldert.
Ook zullen enkele delen van het Requiem van Luigi Cherubini worden voorbereid. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het koor te laten starten met dit Requiem, maar vanwege de coronamaatregelen konden de repetities pas beginnen op een moment waarop het niet meer haalbaar was om het stuk voor de zomer van 2022 uit te voeren. Dit werk staat nu op het programma voor het tweede project van CantΛnimae, dat in januari 2023 zal starten.

Voor beide projecten zijn nieuwe zangers en zangeressen nog van harte welkom. En dat geldt vooral voor mannenstemmen!

Meer informatie over werkwijze, repetities, aanmelding en over het tweede project vind je hieronder.    Methode en repetities

Tijdens de repetities wordt gewerkt met de door Caspar ontwikkelde methodieken van Muzikale Vorming en Muziek Begrip Ervaring. Koorleden die nog niet veel ervaring hebben met deze methoden zullen zich er nadrukkelijk voor moeten inzetten om zich hierin te bekwamen. Vanzelfsprekend zal Caspar hen daarin begeleiden.
De repetities zijn op dinsdagavond in Elst (Gld); voorlopig van 19.30 u tot 21.45 u, maar als de coronamaatregelen dat toestaan verschuift dit wellicht naar 20.00 tot 22.30 u. 

Voor wie?

De aanpak van Caspar vraagt van zangers en zangeressen een avontuurlijke instelling. Je moet het niet erg vinden om tijdens repetities onconventionele oefeningen te doen. Realiseer je: het is allemaal bedoeld om als koor te leren zwermen als een zwerm vogels. En als dat lukt, dan voelt dat als koorlid (en als luisteraar) gewoonweg hemels.

Bij de aanpak van Caspar past ook, dat we voorlopig niet werken met audities. De Stichting CantΛnimus wil iedereen uitnodigen en de gelegenheid geven mee te doen. Er zijn daarom feitelijk maar twee voorwaarden voor duurzame deelname:

  1. Je kent je partij, omdat je die vooraf thuis hebt ingestudeerd met het aangereikte studiemateriaal. Hierdoor kan het tijdens de repetities meteen over muziek gaan.
  2. Je bent bereid om je aan de aangereikte methodieken te ontwikkelen en toont in de loop van het voorjaar ook daadwerkelijk progressie. 

Dit klinkt misschien best wel streng. En inderdaad: we vragen commitment van de koorleden. Maar Caspar zorgt er altijd wel voor, dat dat niet ten koste gaat van het plezier. Zo hoef je je partij natuurlijk niet van de ene dag op de andere helemaal te kennen. Dat gaat met stukjes en beetjes. Verder betekent de tweede voorwaarde impliciet, dat er (pas) na verloop van tijd een beoordelingsmoment zal zijn. Bij het eerste project ligt dat moment aan het begin van de komende zomer. Dan kennen we elkaar al goed en weten we van beide kanten wat we aan elkaar hebben.
In - waarschijnlijk - uitzonderingssituaties kan het ook zo zijn, dat jijzelf of Caspar na een paar repetities al tot de conclusie komt, dat er écht geen match is. Dan moeten we niet bang zijn om daar onze conclusies aan te verbinden.

Tweede project in de steigers

Het tweede project van het koor CantΛnimae is bij uitstek een voorbeeld van klassiek repertoire met een vernieuwende uitvoeringspraktijk. Vanaf januari 2023 staat onder andere het Requiem van Luigi Cherubini op het programma. Eén ding is zeker: Caspar van der Vinne en CantΛnimae zullen dit werk heel anders uitvoeren dan Bernard Haitink, die bij zijn debuut bij het Concertgebouworkest meteen naam maakte met de prachtige uitvoering van dit werk. Dat komt niet alleen doordat CantΛnimae zal worden begeleid door een ensemble in plaats van door een groot orkest. Maar vooral de muzikale interpretatie van Caspar van der Vinne en de manier waarop hij zijn koren laat zingen, zullen het stuk een unieke kleuring geven.

Aanmelden     

Durf je het avontuur aan? Vlieg dan met ons mee in één van de projecten van CantΛnimae.

Aanmelden kan via info@cantanimus.nl