Het koor CantΛnimae

Nieuw koor zoekt avontuurlijke zangers en zangeressen

In 2022 zal de Stichting CantΛnimus een nieuw koor het levenslicht laten zien: het koor CantΛnimae. De startdatum is nog niet bekend; we zullen ons daar over buigen, zodra er zicht is op het einde van de huidige lockdown. 
Het nieuwe koor zal natuurlijk weer onder muzikale leiding staan van Caspar van der Vinne.

Repertoire

Het repertoire zal klassiek zijn en tegelijkertijd vernieuwend in de uitvoeringspraktijk. Een voorbeeld daarvan is het eerste werk dat het koor zal uitvoeren: het Requiem van Luigi Cherubini. Eén ding is zeker: Caspar van der Vinne en CantΛnimae zullen dit werk heel anders uitvoeren dan Bernard Haitink, die bij zijn debuut bij het Concertgebouworkest meteen naam maakte met de prachtige uitvoering van dit werk. Dat komt niet alleen doordat CantΛnimae zal worden begeleid door een ensemble in plaats van door een groot orkest. Maar vooral de muzikale interpretatie van Caspar van der Vinne en de manier waarop hij zijn koren laat zingen, zullen het stuk een unieke kleuring geven. 


Methode en repetities

Tijdens de repetities zal worden gewerkt met de door Caspar ontwikkelde methodieken van Muzikale Vorming en Muziek Begrip Ervaring. Koorleden die nog niet veel ervaring hebben met deze methoden zullen iedere repetitieavond tussen 19.00 en 19.45 uur worden bijgespijkerd door Caspar. Na een korte pauze begint dan de eigenlijke repetitie. Die zal dan zijn van 20.00 tot 22.30 uur. De repetities zullen steeds op dinsdagavond zijn, in Elst (Gld).

Voor wie?

De aanpak van Caspar vraagt van zangers en zangeressen een avontuurlijke instelling. Je moet het niet erg vinden om tijdens repetities onconventionele oefeningen te doen. Realiseer je: het is allemaal bedoeld om als koor te leren zwermen als een zwerm vogels. En als dat lukt, dan voelt dat als koorlid (en als luisteraar) gewoonweg hemels.

Bij de aanpak van Caspar past ook, dat we deze keer niet werken met audities. De Stichting CantΛnimus wil iedereen uitnodigen en de gelegenheid geven mee te doen. Er zijn daarom feitelijk maar twee voorwaarden voor duurzame deelname:

  1. Je kent je partij, omdat je die vooraf thuis hebt ingestudeerd met het aangereikte studiemateriaal. Hierdoor kan het tijdens de repetities meteen over muziek gaan.
  2. Je bent bereid om je aan de aangereikte methodieken te ontwikkelen en toont in de loop van het voorjaar ook daadwerkelijk progressie. 

Dit klinkt misschien best wel streng. En inderdaad: we vragen commitment van de koorleden. Maar Caspar zorgt er altijd wel voor, dat dat niet ten koste gaat van het plezier. Zo hoef je je partij natuurlijk niet van de ene dag op de andere helemaal te kennen. Dat gaat met stukjes en beetjes. Verder betekent de tweede voorwaarde impliciet, dat er (pas) tegen de zomer van 2022 een beoordelingsmoment zal zijn. Dan kennen we elkaar al goed en weten we van beide kanten wat we aan elkaar hebben.
In - waarschijnlijk - uitzonderingssituaties kan het ook zo zijn, dat jijzelf of Caspar na een paar repetities al tot de conclusie komt, dat er écht geen match is. Dan moeten we niet bang zijn om daar onze conclusies aan te verbinden.

Aanmelden     

Durf je het avontuur aan? Vlieg dan met ons mee… met CantΛnimae.

Aanmelden kan via info@cantanimus.nl