Over 432Hz


Mijn verhaal over 432Hz begon met het invoeren van een zoekterm: “geluid zichtbaar maken”. 
Al gauw stuitte ik op het filmpje dat ik tijdens de Weezenkapelconcerten van Het Koor CantAnimus heb laten zien (mei 2015). 
Naar aanleiding van dit filmpje ging ik mij steeds meer verdiepen in de vraag waarom er destijds gekozen is voor de stemtoon a=440Hz. 
Van daaruit belandde ik in de wereld van het getal, de oude Grieken, de Egyptenaren, Stradivarius, klankschalen, zingende/wiegende moeders, 
de oertoon, de toon van het universum, de wetenschappelijke stemming, alles is trilling, cymatica en architectuur, 
geometry, de gulden snede, de Fibonacci Spiraal, de illuminati, het geheim houden van kennis, het Schiller Instituut, 
wetenschap en spiritualiteit, over de complot theorie met Joseph Goebbels , Pythagoras en het getal 432 en waar dat overal in terug te vinden is, 
tot de overtuiging dat muziek met als stemtoon 432Hz aansluit op het hart-chakra en 440Hz aansluit op het hoofd-chakra. 
Maar vooral het gegeven dat Giuseppe Verdi er sterk voor pleitte om te musiceren op 432Hz, omdat het veel beter voor de stem zou zijn, intrigeerde mij. 
Al met al heeft het mij doen besluiten om mijn piano en accordeon om te laten stemmen, om met mijn koren, daar waar mogelijk, ook te zingen op 432Hz. 
Caspar van der Vinne 
 
Voor wie zelf eens wil speuren in de wondere wereld van 432Hz hieronder een aantal youtube-links: